top of page

全新推出銀杏士多- 多款即煮美食餸包 - 多多支持

全新推出餸包到會 - 銀杏士多 - 為創造更多長者就業,

推出多款餸包,已醃好封好,無技巧一煮即食/加熱即食美食, 惹味小食 - 全部謝絕味精雞粉

多款食物全港送貨.

標記:

bottom of page